Pavel MÚČKA
Školení řidičů motorových vozíků, jeřábníků a vazačů.

Školení


Kontroly a revize


Kdo jsem


Od roku 1995 zajišťuji kompletní školení řidičů morotových vozíků, jeřábů a vazačů na klíč. Provádím práce revizního technika.

Školení řidičů manipulačních vozíků provádím v souladu s platnými předpisy a na základě platných zákonů, vyhlášek a norem.

Kontaktujte MĚ